ปลาอินทร์

คุณสมบัติสินค้า:

“ปลาอินทรีย์” สัตว์ทะเลมีคุณภาพและประโยชน์ต่อผู้บริโภค  “ปลาอินทรีย์” สัตว์ทะเลมีคุณภาพและประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

Share

หมวดหมู่ : ปลาทะเล

Share

ปลาอินทร์

 

“ปลาอินทรีย์” สัตว์ทะเลมีคุณภาพและประโยชน์ต่อผู้บริโภค  “ปลาอินทรีย์” สัตว์ทะเลมีคุณภาพและประโยชน์ต่อผู้บริโภค   สัตว์ทะเลที่ผู้คนมักนำมาประกอบอาหารมีด้วยกันหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ปลาทู ปลาลัง ปลากะพง ปลาเก๋า ปู หอย รวมถึงกุ้งชนิดต่าง ๆ เพราะสัตว์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านและมาพร้อมกับความอร่อยสำหรับคนที่ต้องการนำมาประกอบอาหาร อย่างไรก็ดียังมีสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลลึกอีกประเภทหนึ่งที่ชาวประมงนิยมนำมาแปรรูปและขายให้กับผู้บริโภคได้เลือกรับประทานคือ “ปลาอินทรีย์”  
ปลาอินทรีย์ สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ควรบริโภค   “ปลาอินทรีย์”  เป็นสัตว์น้ำที่หากินบริเวณผิวน้ำลักษณะรวมตัวเป็นฝูงและมีลำตัวแบนเรียวยาว โดยส่วนหัวและปากจะมีลักษณะเป็นปลายแหลม ในประเทศไทยมีปลาอินทรีย์อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ทางทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปลาอินทรีย์บั้ง และปลาอินทรีย์จุด ทำให้ปลาอินทรีย์ทั้งสองชนิดตกเป็นเป้าหมายของทั้งชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ใช้อุปกรณ์ทำการประมง ไม่ว่าจะเป็น เบ็ดราว เบ็ดคัน อวน ฯลฯ จับปลาชนิดนี้และนำมาขายในท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทั้งแบบสดและหลังจากนั้นสามารถนำปลาอินทรีย์ไปแปรรูปเป็นอาหารตามที่ต้องการ นอกจานี้ชาวประมงในหลายพื้นที่ได้นำปลาอินทรีย์ที่ตนเองจับได้มาแปรรูปเป็นเค็ม ปลาแดดเดียว  ฯลฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำและส่งขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์และตลาดนัดใกล้กับชุมชนของชาวประมงรวมถึงส่งไปขายยังพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องการปลาชนิดนี้   อย่างที่ทราบกันดีว่าหลายคนนิยมนำปลาอินทรีย์มาประกอบอาหารและบริโภคภายในครัวเรือ หรือนำมาเป็นอาหารสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่มักรับประทานโดยการนำปลาอินทรีย์มาหั่นแว่นละแปรรูปเป็นปลาเค็ม อย่างไรก็ดีปลาอินทรีย์นี้ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกหลายประเภท เช่น นำมาหั่นแว่นและทอดน้ำปลาเพื่อรับประทานกับอาหารเครื่องเคียงอื่นๆ หรือจะเป็นห่อหมกปลาอินทรีย์ หลนปลาอินทรีย์ ผัดคะน้าปลาอินทรีย์เค็ม ข้าวผัดปลาอินทรีย์เค็ม ข้าวต้มปลาอินทรีย์ ปลาอินทรีย์ผัดฉ่า รวมถึงการนำมาแปรรูปเป็นลูกชิ้นปลาอินทรีย์ซึ่งจะได้รสชาติแปลกใหม่พร้อมกับได้รับประโยชน์ทางโภชนาการที่อยู่ในตัวของสัตว์น้ำในเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าสัตว์น้ำชนิดนี้สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างหลากหลายซึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครหลาย ๆ คนที่ชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลหรือชอบประกอบอาหารเพื่อให้คนในครอบครัว เพื่อน ได้รับประทาน   ในปัจจุบันสามารถสั่งซื้อปลาอินทรีย์ทั้งรูปแบบสดและแปรรูปจากชาวประมงได้หลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และหลายร้านได้มีบริการจัดส่งให้กับผู้บริโภคผ่านบริษัทขนส่งที่มีความรวดเร็ว